Dobře zastrčený objev

u-dobre-zastrceny-objev

Dva výzkumníci, doktoři William Lyman a Steven učinili na sklonku roku 1990 důležitý objev. Zjistili, že mohou deaktivovat virus AIDS ve vzorku infikované krve použitím stejnosměrného proudu o nízkém napětí a extrémně slabém proudu. Přišli na to náhodou. Když v laboratoři ponořili dvě platinové zkušební elektrody do zkumavky s krví infikovanou HIV (typu 1) povšimli si, že stejnosměrný proud procházející vzorkem z měřicího přístroje viry deaktivoval.

Slabý elektrický proud viry sice přímo nezničí, ale zasáhne složky jejich vnějšího proteinového pláště tak, že viry nemohou vytvářet reverzní transkriptázu, enzym nezbytný k napadení lidské buňky.

Co proniklo na veřejnost?

Kupodivu velmi málo. Objev prezentovali 14. března 1991 na mezinárodní konferenci o AIDS ve Washingtonu DC. Stručná zpráva o objevu se objevila v Houston Post (20. března 1991), potom v Science News (30. března 1991 na straně 207) a později v Longevity magazine (prosinec 1992 str. 14).

Byly navrženy dva způsoby léčení AIDS pomocí nové terapie: jeden zahrnoval odebrání jistého množství krve, jeho elektrizaci a následnou infúzi zpět do těla pacienta. Druhá metoda navrhovala implantaci miniaturního zdroje energie s miniaturními elektrodami umístěného přímo do arterie. Při dlouhodobé léčbě by musela být tato mini-jednotka po 30 – 45 dnech vyjmuta a přemístěna na jiné místo, protože jizva v tkáni a zvápnění tvořící se kolem implantátu, může vést k zablokování tepny. 16. listopadu 1990 byla podána žádost o udělení patentu na tento implantát, který jim byl udělen o devět měsíců později.

zastrceny-objev-dr-beck

Zde je zajímavé povšimnout si dvou věcí:

  1. Aby mohli získat patent od patentového úřadu Spojených států, museli žadatelé prokázat, že zařízení funguje tak, jak tvrdí. US patenty postrádající solidní důkaz se prostě neudělují.
  2. Získat patent nezřídka trvá celé roky, tento patent byl přesto udělen už po devíti měsících.

Je také zajímavé, že kromě zmíněných tří publikací a konference, se o důležitém objevu účinného léčebného postupu schopného vyléčit AIDS neobjevilo v médiích vůbec nic. Jakoby se nad tím zavřela voda. Většina dobře informovaných pozorovatelů se domnívá, že nový objev byl úmyslně zameten pod koberec. Kdyby byl výzkum boje proti AIDS na úrovni, a ne podvod, což ve skutečnosti je, měla tato zpráva zaplnit titulní strany novin po celém světě.

Dr. Robert Beck, zkušený elektroinženýr, prostudoval příslušný patent a rozhodl se terapii duplikovat neinvazivním způsobem – to znamená použitím elektrického proudu z vnějšku, bez zásahu do těla. Nasadil elektrody přímo na kůži nad tepnami a žilami probíhajícími dostatečně blízko u povrchu. Napadlo ho totiž, že proud 50 – 100 mikro ampér může vzniknout přímo v tepně elektromagnetickou indukcí, což umožnilo, aby elektrody po celou dobu terapie zůstaly na povrchu těla, bez nutnosti implantace.

Harmonické frekvence 7,84 Hz

Nikola Tesla, Schumann a mnozí další výzkumníci zjistili, že všechno v přírodě má vlastní rezonanční frekvenci, včetně všech bakterií, virů, parazitů i plísní na této planetě. R. Rife, ve třicátých letech devatenáctého století dokázal vyléčit terminální stavy rakoviny použitím specifických rezonančních frekvencí jistých unikátních mikroorganizmů, objevujících se u všech typů rakovin. Dr. Beck zjistil, že téhož výsledku může dosáhnout použitím obdélníkového kmitu o harmonické frekvenci – 7,84 Hz.

První zkušenosti

Beck začal nový přístroj používat sám. Původně si umístil elektrody na tepny poblíž kotníků, pak umístění různě měnil, zkoušel i dvě místa na rameni, až nakonec zjistil, že to funguje stejně dobře, když přiloží elektrody blízko sebe na tepnu přímo u zápěstí (tam, kde lékaři tradičně hmatají tep). K nalezení správného umístění a vystředění elektrod přesně nad tepnami, se doporučuje pečlivě nahmatat puls každé tepny a označit její průběh třeba fixem. Můžete si pak zapamatovat správné umístění elektrod přesně nad tepnou, kde jsou přidržovány pružným náramkem nebo jiným vhodným způsobem. Harmonický mikroproud má velmi nízkou amplitudu a používání přístroje podle návodu nevytváří žádné nepříjemné pocity. Dr. Beck v protokolu své terapie doporučuje užívat koloidní stříbro jako účinný doplněk.

zastrceny-objev-schema1-ruce  zastrceny-objev-schema2-hlava

Podle Beckova názoru, založeného na dlouholetých zkušenostech, použití neutralizace, přibližně 8 až 20 minut denně asi po tři až čtyři týdny, efektivně imobilizuje více, než 95% jakýchkoli virů HIV a samozřejmě i jiných cizorodých elektrosenzitivních mikroorganizmů v krvi.

Přístupy využívající elektroniky a řízené elektroporace mohou brzy udělat zbytečnými všechny vakcíny, léky, doplňky, kyslíkové a dietní terapie, plus ostatní léky, i když pomáhají, ale většinou jen ty, které nám příroda dává zadarmo. Je ověřeno, že aplikace nemá žádné škodlivé vedlejší účinky. Hlavní překážkou tohoto očividně jednoduchého řešení je nedůvěra a skutečnost, že člověk musí převzít odpovědnost za vlastní zdraví – což je v dnešní společnosti, kde jsme odmalička vedeni k tomu, abychom v nemoci hledali odpověď jen u bílých plášťů, projevem čistého „kacířství“.

Někteří uživatelé možná, samozřejmě po „spontánní remisi“, budou chtít o této, zajisté jen čistě teoretické, metodě informovat svého lékaře. Ale vězte, že elektroléčby jsou vesměs rázně potlačovány nebo úplně ignorovány, a proto vůči nim panuje vnucená nedůvěra. A navíc, vyřešení problému s AIDS nebo boreliemi za pár korun určitě nepřinese žádný zisk farmaceutickým kartelům a žádné „bonusy“ za prodej schválených patentních „léků“ lékaři.

Ale jak říkával dnes už zesnulý Dr. Bob Beck: „Vezměte si zdraví zpět do vlastních rukou!“ Chytrému napověz.

Zdroj: Články o zapomenutých a přehlížených objevech najdete v časopise WM magazín: www.wmmagazin.cz

You may also like...

Napsat komentář