Prohlášení

Prohlášení

Informace a články jsou sesbírány z veřejných internetových domén a neměly by být chápány jako názor vlastníka této webové stránky. Zveřejněné informace jsou založeny na farmaceutických poznatcích ze starověku a moderní doby. Uvedené informace a výrobky slouží pouze pro vlastní potřebu a k jednoduché relaxaci. Žádné sdělení na této webové stránce by nemělo být chápáno jako tvrzení nebo prohlášení, že tyto informace a výrobky jsou určeny pro použití v diagnostice, léčení, zmírnění, ošetření, prevenci nemoci nebo jakéhokoliv zdravotního stavu. Informace obsažené na těchto webových stránkách jsou založené na spolehlivých a věrohodných studiích. Nicméně, někteří uznávaní odborníci nemusí souhlasit s jedním, nebo více prohlášením zde obsaženým.

Výrobce zařízení a becktechnology.eu nepřebírá žádnou odpovědnost ani rizika v souvislosti s používáním produktů zde popsaných. Neposkytujeme žádnou záruku, vyjádřenou nebo předpokládanou, nebo jinou, než na materiál v souladu se standardními specifikacemi. Výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost za přesnost informací, za důsledky vyplívajíc z aplikace, použití nebo zneužití některé informace obsažené v tomto dokumentu, včetně jakéhokoliv zranění, nebo poškození osoby, majetku, způsobené z nedbalosti nebo jinak. Nepoužívejte a nekombinujte při vlastním vzdělávání žádné léky nebo sloučeniny, které jsou v současné době uváděny na trh. Tento materiál není určen jako vodítko k jakékoliv léčbě.

Doporučujeme čtenářům projednat zde poskytnuté informace s lékařem, lékárníkem, zdravotní sestrou, nebo jiným oprávněným zdravotním lékařem a zkontrolovat informace o užívaném produktu (včetně příbalového letáku), pokud jde o dávkování, upozornění, varování, interakci a kontraindikaci před podáním jakéhokoliv léku, byliny, radiodiagnostického přístroje, nebo jiného doplňku.

 2,890 total views,  2 views today